This post is also available in: English (Английски)

Ралица Попова
Изпълнителен директор, член на УС
Отговорен за цялостното управление на организацията, фондонабиране, връзки с партньори, управление на проекти
Магистър „Икономика“, специалност „Маркетинг“
Магистър „Мениджмънт в образованието на възрастни“
Допълнителна професионална квалификация „Управленски умения“