This post is also available in: English (Английски)

Ралица Попова
Изпълнителен директор, член на УС
Отговорен за цялостното управление на организацията, фондонабиране, връзки с партньори, управление на проекти
Магистър „Икономика“, специалност „Маркетинг“
Магистър „Мениджмънт в образованието на възрастни“
Допълнителна професионална квалификация „Управленски умения“

Даниела Сименова
Координатор „Обучения“
Отговорен за професионалните обучения, езикови курсове, обучения за ключови компетентности. Контакти с обучаеми, преподаватели и експерти
Магистър „Физика и математика“
Магистър „Информатика и информационни технологии“

Свилен Андреев
Координатор „Проекти и програми“
Отговорен за младежките и образователни проекти на Сдружението и връзки с обществеността
Магистър „Политология. Дипломация и национална сигурност“
Бакалавър „Политология“