Сдружение „Знание“ стартира едногодишна инициатива „Заедно за многообразие“ (Diversity Together)

Инициативата е насочена към зачитането на човешкото достойнство, недопускане на дискриминация на работното място, в училище и в обществото и подобряването на разбирането за равнопоставеността, уважение на многообразието и включването. Инициативата стартира с проучване на нагласите на жителите на общините в област Ловеч по темата „Дискриминация и изключване“. В рамките на организираните от Сдружение „Знание“ […]

Инициатива „Заедно за многообразие“ 2024-2025

              Инициатива „Заедно за многообразие“ (Diversity Together) № EUV/194 Финансиране от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи (ФРГИ) по проект „Права и ценности“, фонд „Заедно“, Приоритет „Многообразие и равенство“. Бюджет: 20000 евро Период на изпълнение: 1 април 2024 – 31 март 2025 година   Инициативата е насочена […]

LPE – Langues Premières en Europe (Първи езици в Европа) 2024 – 2026

  LPE – Langues Premières en Europe (Първи езици в Европа) 2023-1-FR01-KA220-ADU-000159327 Еразъм+ Ключова дейност 2 Образование на възрастни KA220-ADU – Partenariats de coopération dans l’éducation des adultes Водеща организация: GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNEL LE DE L’ACADEMIE DE CRETEIL (АКАДЕМИЯ КРЕТЕЙ за ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ GIP) Партньори: Сдружение „Знание“, Ловеч, БЪЛГАРИЯ […]

Щадяща правосъдна система за децата

Проект: Щадяща правосъдна система за децата Финансиране: 25000 лева по Програма “Закрила на деца”, фокус “Правосъдие“ Период: февруари – декември 2024 год. Цел: Разработване на ориентирана към практиката обучителна програма за специалисти в съдебната система и продължаваща подкрепа на местно ниво. Дейности: Разработване на обучителна програма „Детско развитие, детска психика и децата в правосъдната система“. Обучение […]

Социално-емоционално образование

  Социално-емоционално образование I-IV клас Финансиране: 23375 лева от Фондация „Лъчезар Цоцорков“ Период: март 2023 – юни 2024 Партньорски училища: ОбУ „Христо Ботев“ село Цонево, община Дългопол, област Варна и НУ „Хаджи Генчо“ гр. Тетевен Дейности: Подготовка за обучение на начални учители Анализ на нуждата от обучение Обучение на начални учители от партньорски училища Анализ […]

С финална пресконференция приключва проект „Визуални предизвикателства“

На финална пресконференция в пресклуба на БТА – Ловеч, Сдружение „Знание“ представи резултатите от проект ВИЗУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, финансиран от НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2021-2025),  Тематично направление: 1. Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности. Проектът се реализира от Сдружение „Знание“ в периода август  2023 г. – януари 2024 г. и е на стойност […]

На 12 януари 2024 година Сдружение „Знание“ откри изложба „Визуални предизвикателства  – постери и моментна фотография“ в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“.

Художествената галерия в Ловеч се изпълни  с млади хора участници, директори на училища, представители на неправителствени организации, културни и публични институции, гости. Ралица Попова, председател на Сдружение „Знание“ Ловеч, представи пътят на изложбата и основните елементи на проект „Визуални предизвикателства“, финансиран от Национална програма за младежта. „Идеята за проекта дойде от желанието ни да подкрепим […]

Учител в моята общност – Кохорта 2 – 2023-2024

Проект „Учител в моята общност – Кохорта 2 – 2023-2024“ Бюджет: 7 942 лева Период: 01 декември 2023 год. до 31 октомври 2024 год.; Финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) Проектът цели наемането на представители от уязвими общности на професионални позиции в местни детски градини, като по този начин създаде ролеви модели за малките […]

Откриване на изложба „Визуални предизвикателства“ на 12 януари 2024 г

Откриването на изложба „Визуални предизвикателства“ ще се състои на 12 януари 2024 година в 14,00 часа в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ град Ловеч. Изложбата включва продукти от креативни работилници, в които млади хора от Ловеч пресъздадоха чрез постери, слогани и моментна фотография понятия, които често чуват в общественото просранство, но не винаги отделят време […]