Алтернатива за достоен живот (2008-2009)

2008-2009

 

Алтернатива за достоен живот

 

Финансиран от: ЕС, чрез програма ФАР – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВЕ ГРУПИ. Фаза 3

BG 2006/018-343.01.01-3.59

Водеща организация: Държавна психиатрична болница

Период: 1 декември 2008 – 30.11.2009 г.

Бюджет : 666 472 лева

 

Цел:

 • Осигуряване на комплексна грижа на хоспитализираните пациенти с психични разстройства чрез трансформиране и реорганизиране на условията на ДПБ – Ловеч, включващи подобряване на системата на обслужване, болнична среда, оборудване, развитие на човешките ресурси и повишаване информираността на обществото относно възможностите за грижа и лечение в ДПБ.

Дейности:

 1. Реновиране на помещения в мъжкия блок
 2. Преоборудване и оборудване на помещения
 3. Проучване на нагласите на обществото; Представително социологическо проучване на нагласите на населението на Община Ловеч относно психическите заболявания, приемането на лица с психически разстройства в обществото, работата, семейството. Дискриминация, психиатрична стигма и спазване на правото на психично болните.

 

 • 600 пълнолетни гражданина;
 • 50 пациента на ДПБ и Дневен център;
 • 50 близки и роднини на пациенти на ДПБ и Дневен център.
 1. Изграждане и поддържане на информационна система
 2. Оценка на състоянието на пациентите
 3. Разработване на рехабилитационни програми
 4. Обучения на персонала; (Обучение „Начална компютърна грамотност и работа в мрежова среда“) – обучението беше важно от гледна точка на качественото използване на създадената информационна мрежа и адекватното й прилагане в работния процес на ДПБ Ловеч. Тренинг „Хуманно отношение към болните и техните близки“ – в тренинга бяха включени 50 души персонал на ДПБ, той цели повишаване качеството, заложено в националните и европейски стандарти. Обучение „Работа в екип“ – обучението беше насочено към създаване на мотивиран екип, ориентиран към постигане на положителни резултати и подходяща благоприятна атмосфера
 5. Организиране и прилагане на ресоциализиращите и рехабилитационни програми;
 6. Информационна програма и популяризиране на проекта – пресконференция; филм, излъчен по Ловеч ТВ+; 2 радиопредавания – Национално Дарик Радио; Публикации в медиите; Листовка за проекта; прессъобшения по медиите
 7. Разработване на система за вътрешен мониторинг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *