Другото поколение (2015 – 2017)

2015 – 2017

 

„Другото поколение“

Източник на финансиране: „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“

Договор: #OAK – SB 2015 – 9

Период на изпълнение: 16/11/2015 – 16/11/2017

Бюджет на проекта: 27834 лева, от които 19570 лева грант и 8264 лева – собствен принос

Цели:

  • Надграждане на знанията и уменията на деца на икономически емигранти (14-16 год) да се справят с трудности и достигнат емоционална стабилност, социално включване и гражданска активност;
  • Създаване на защитена среда и кръг от подкрепящи хора и институции на деца и младежи от целевата група;
  • Изпробване на модел за подкрепа на деца на икономически емигранти със сътрудничеството на местната власт, образователни институции и разширеното семейство

Дейности:

  1. Информационни срещи и подбор на участници
  2. Обучения
  3. Интерактивна игра-състезание
  4. Арт работилници и занимания на открито (пикник, планински туризъм, спортни игри и др)
  5. Финално събитие – обществен форум
  6. Публичност и визуализация (матине с журналисти)

Резултати:

Вследствие на дейностите по проекта 32 деца на възраст 14-16 години са повишили своите знания, умения и компетенции да се справят с трудностите. Акцентиране върху силните им страни и насърчаване на запазване на връзката с родителите подпомага израстването им и превръщането им в активни граждани и пълноценни, емоционално стабилни млади хора. Вследствие на обществения форум участниците обсъдиха и се обединиха около препоръки и предложения до институциите и НПО в Ловеч с цел създаване на устойчива подкрепяща среда за деца и младежите с родители икономически емигранти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *