Инициатива и реформа в грижата на децата (2008-2009)

2008 – 2009

 

Инициатива и реформа в грижата на децата

 

Номер на договора за финансиране: BG 2005/017-353.01.02-1.08

Източник на финансиране: Европейски съюз чрез програма ФАР

„Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи“, съфинансиран от републиканския бюджет

Бюджетна линия: BG 2005/017-353.01.02

Период на изпълнение: Април 2008 – май 2009

Обща стойност на проекта: 146 059.60 евро.

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация

Партньори: Община Ловеч, Международна социална служба

 

Основни дейности и резултати по проекта:

Укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на децата, лица с увреждания и възрастни хора, настанени в специализирани институции, посредством предоставяне на услуги в общността.

Дейности:

  1. Създаване на Комплекс за интегрирани услуги на деца включващ:
  • Два дома за настаняване от семеен тип – нова социална услуга;
  • Център за обществена подкрепа – нова социална услуга;
  • Защитени пространства.
  1. Обучение на персонала на услугите

3 Кампания „Превенция на насилието“

  1. Кампания „Приемна грижа“

В рамките на проекта беше закрит ДОВДЛРГ „Асен Златаров“ за юноши и децата бяха настанени в новоизградените центрове за настаняване от семеен тип.

ДОВДЛРГ „Параскева Нейкова“ беше преструктуриран като се намали броя на дългосрочно настанените деца, разкриха се групи за седмична и дневна грижа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *