Професионална квалификация и ключови компетентности (2010 – 2014)

2010 – 2014

Професионална квалификация и ключови компетентности

Източник на финансиране: Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Образователни услуги по програми „Аз мога“ BG051PO001 – 2..1.14

Програма „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ – Компонент 1, професия <<Сътрудник  в малък и среден бизнес>>

Финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“

Основна област на интервенция 2.1:“Подобряване адаптивността на заетите лица“

Период на реализация: от 2010 – 2014

Образователни инициативи:

  • Обучения по ключови компетентности
  • Езикови обучения
  • Компютърни обучения

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *