СТЪПКА КЪМ УЧИЛИЩЕ

2016-2018

Проект „Стъпка към училище“  

BG05M2OP001-3.001-0002

Източник на финансиране: ЕСФ чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

 

 

Период на изпълнение: 02/08/2016 – 02/08/2018

Обща стойност на проекта: 146 218,00 лева

Партньори: Община Летница и ДГ „Ирина Бачо Кирова“ (с филиалите в селата Крушуна и Горско Сливово)

„Стъпка към училище” е партньорска инициатива, която цели да подпомогне деца от етническите малцинства от община Летница в бъдещото им професионално, социално и личностно израстване като им предоставя равен шанс и достъп до качествено ранно образование.

В рамките на двугодишен период, проектът работи за мотивиране и ангажиране на родителите при възпитанието и обучението на децата като ги насърчава и подпомага в процеса на постъпване в първи клас.

В серия от дейности, насочени към откриване, развитие и изява на таланти, целим да приобщим и насърчим деца от етнически малцинства да посещават детската градина като стъпка към продължаване на обучението в училище. Ден на талантите, Приказен бал, Спортни делници и празници, кулинарни демонстрации дават възможност на децата да се изявят, с помощта на родителите си. В заниманията по толерантност децата по достъпен начин ще учат за толерантност, добронамереност и ценността на различието. Клуб „Защо?” дава отговор на множеството въпроси, които децата задават и промотира знанието и ученето като средство за успех. Креативните работилници целят да създадат усещането за общност и общо създаване на красиви предмети като начин да се възпитава толерантност и недскриминация. За деца със затруднения в изразяването на български език ще бъдат организирани допълнителни занимания за подготовка. Образователната детска библиотека към ОДЗ „Ирина Бачо Кирова” ще предостави възможност на учители и родители да се възползват от най-актуалната художествена и научна литература за деца и възпитание на деца. Проектът работи и за преодоляване на негативните нагласи в обществото по отношение на етническите малцинства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *