УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ (2011 -2012)

2011 -2012

 

УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ

Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развирие на човешките ресурси“

Период на изпълнение: септември 2011 – септември 2012

Обща стойност на проекта: 78 591,87 лв.

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация

Партньори: ОУ ‚КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘ – ЛОВЕЧ И СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТРОЯН

 

Обща цел:

Подпомагане на образователния процес на учениците със  специални образователни потребности (СОП), чрез създаване на възможности за пълноценно участие в цялостния училищен живот.

Проектът включваше  девет основни групи дейности:

  1. Осигуряване на информираност и публичност на проекта.
  2. Срещи с родители на учениците със СОП, на които ще бъде предложено участие в извънкласни дейности.
  3. Обучение на учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП.
  4. Оценка на потребностите на учениците със СОП за участие в извънкласни форми на обучение.
  5. Изграждане на извънкласни форми на работа в ОУ „Кирил и Методий“ – Ловеч и СОУ „Васил Левски“ – Троян и организиране на интегрирано и включващо обучение на деца със СОП в тях, заедно с останали техни връстници.
  6. Работа с ученици в партньорските училища и местните общности за приемане на различието.
  7. Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура, дидактически материали за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
  8. Заключителна Областна конференция на тема :Участието на децата със СОП в извънкласни форми на обучение – важна част от интегрираното и включващо обучение“
  9. Сборник „Участието на децата със СОП в извънкласни форми на обучение – важна част от интегрираното и включващо обучение“.

Публикации:

Сборник :Училище за всички“

Хипотерапия и конна езда

Специална книжка с рецепти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *