Сдружение „Знание“ Ловеч домакинства международна среща, насочена към ограмотяването

Международната среща се организира в периода 17-20 април 2018 година по  проект Mobile BE (Mobile Basic Education for Adults) финансиран от ЕС чрез програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства в образованието на възрастни“, Развитие на иновации.

В рамките на проекта партньори от 7 държави ще проучват и обменят добри практики,  ще предлагат иновативни решения, насочени към привличане и подкрепа на групи в неравностойно положение в процеса на ограмотяването.

Водеща организация е VHS Хановер, Германия с партньори Сдружение „Знание“ Ловеч; Образователен център „Рикардо Сола“ Сарагоса, Испания; Национален институт за обучение и изследвания на професионалното обучение, Париж, Франция; Консорциум OPEN  Верона, Италия; Виенски народни университети, Австрия; Център за образование на възрастни от Вестерос, Швеция и Център за образование на възрастни, Гьотинген, Германия.

В рамките на срещата в Ловеч бяха обсъдени целевите групи, за които различните партньори ще работят, трудностите за ограмотяването и възможностите тези проблеми да се преодолеят.

Погрешно е схващането, че ниската грамотност е проблем единствено и само на развиващите се страни. Последните резултати от Програмата за международна оценяване на учениците (PISA) – международно проучване за уменията на 15-16-годишните в областта на четенето, смятането и природните науки, сочат, че всеки пети ученик (или 20 % от учениците) не е функционално грамотен и са необходими изключително целенасочени усилия, ако държавите от ЕС искат да постигнат целта си, до 2020 г. делът на учениците, които имат проблеми с четенето, смятането и природо-математическите науки, да спадне под 15 %.

Възрастното население (над 18 години)  в ЕС се нуждае от също толкова спешни мерки. Близо 75 милиона души в ЕС (една трета от работната сила) в момента имат ниски основни или професионални умения и много от тях не разполагат с достатъчно равнище на грамотност, за да се справят с ежедневните изисквания на личния, социалния, и икономическия живот. Според прогнозите до края на това десетилетие делът на работните места, изискващи висока квалификация, ще нарасне от сегашните 29 % на 35 %. Четенето и писането са базисни умения необходими за всяко по-нататъшно обучение.

По данни от последното национално преброяване през 2011 год. в България 81 хиляди души никога не са посещавали училище, което е 1,2 % от населението на 7 и повече години. Неграмотните лица в страната на 9 и повече години са 112 778 души (1,5 %) като най-засегната е ромската общност – от 325 343 самоопределили са като представители на ромския етнос 21,8 % никога не са посещавали училище или са го напуснали в начален курс, 27,9 % са с начално образование и 40,8% са с основно, със средно са 9 %, а с висше едва 0,5 %. Това означава, че близо 50 % от ромите са с много ниско или никакво образования.

Необхващането обикновено се свързва с други две явления – отпадането от училище (преди навършването на 16 години) и преждевременното напускане на училище (от лица между 18 и 24 години, които са с най-много основно образование и извън образователната система).

Макар и данните за страната ни за дела на преждевременно напусналите да са на равнището на средните за ЕС (12,5 % за България при 12,8 % за ЕС през 2012 г.), са необходими целенасочени действия и мерки за достигане на националната цел – ниво от 11 % към 2020 г.

За съжаление посещението на учебни занятия не означава задължително грамтоност. По данни на международното проучване PISA  през 2015 година, 37,9%  от 15-16 годишните ученици са под прага на функционалната грамотност по природни науки , 41,5% по четене и 42 % по  математиката – твърде далеч от очакваната 15% средна стойност за ЕС през 2020 г.

Резултатите от PISA са важни, за да покажем, че дори и да посещават училище, някои учениците са застрашени да попаднат в категорията „функционално неграмотни“ и да не са в състояние да достигнат нивото на грамотност, изисквано от пазара на труда. Вероятността да попаднете в тази група е още по-голяма ако сте от бедно, неграмотно семейство, живеете в отдалечено село, пътувате всеки ден до училище, принадлежите към уязвима група.

Проектът Mobile BE е насочен именно към тези групи. Партньорските институции от другите страни насочват усилията си най-вече към имигрантите и бежанците, които пристигат в държавата най-често без да говорят езика и това ги поставя в затруднено положение по отношение на заетост и социално включване. В България усилията ще бъдат насочени към бедните семейства, живеещи в отдалечени села, в които няма образователни институции и училище и поради тази причина дори и при желание и висока мотивация образоването остава силно затруднено и в много случаи невъзможно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *