„Време за активизиране“

2018 – 2019

Проект: „Време за активизиране“

Бюджет:  17 990 лева

Програма Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта

Период на реализация: 1 ноември 2018 – 30 април 2019

 

Проектът „Време за активизиране“ е насочен към младежи на възраст от 18 до 29 години и цели да насърчи младите хора да са по-активни и да поставят своите проблеми пред вземащите решения.

Дейност 1 Информация и публичност

Целта на дейността е от една страна да информира широк кръг от младежи – потенциални участници в проекта, а от друга да повиши информираността на жители на област Ловеч за младежките политики и проблеми на местно ниво.

 

Дейност 2 Обучение „Стимулиране на младежкото участие “

Целта на обучението е младежите да получат качествена и представена по интересен начин информация за важността на младежкото участие, формите на гражданско участие на местно ниво и активизирането им в решаването на младежки проблеми на местно ниво.

Обучението ще бъде в 2 модула: 1. Стимулиране на младежкото участие; 2. Time for Tea.

Резултати: Ще бъдат обучени 54 младежи от област Ловеч (3 групи)

Кандидатствай за обучение тук

 

Дейност 3 Подготовка на кампании

Местни кампании ще бъдат реализирани в 3 общини на област Ловеч. Целта на ателиетата е да насърчи младежите да мислят нестандартно и креативно, да анализират проблеми и търсят решенията им.

Резултати: Проведени 9 ателиета (по три в 3 общини)

30 младежи ангажирани в подготовката  на кампании (по около 10 в община)

 

Дейност 4 Кампании Time For Tea

Идеята на кампаниите е идентифицираните проблеми и посланията за преодоляването им, заедно с пакетче чай, да достигнат по креативен начин до този, от който зависи решението. Понякога това е един човек, понякога – институция, понякога – общността или жителите на малко населено място.

Резултати:  3 кампании, около 300  младежи, включени в кампаниите, 3 срещи с вземащи решения

 

Дейност 5 Финално събитие

Финалното събитие ще представи пред обществеността постигнатите резултати от проекта и най-вече от местните младежки кампании в 3 общини на област Ловеч.

Събитието ще събере в областния център Ловеч младежите, работили по кампаниите, представители на институции, вземащи решения по младежките политики на местни ниво, младежки работници, експерти работещи в образователната сфера, представители на НПО, журналисти и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *