Кариерата като игра

2019

Проект: „Кариерата като игра“

Бюджет от фонда: 880 лева, собствен принос 1220 лева

Община Ловеч План за младежки дейности 2019  

Период на реализация: февруари – октомври 2019

Целта на проекта е да подпомогне кариерното развитие на подрастващите млади хора, да разшири информираността им, да даде повече възможности за осъзнат избор и ранно професионално ориентиране. А това може да стане най-добре чрез интерактивна игра, която по забавен и лесен за възприемане начин да информира младежите и подпомогне тяхното ориентиране в избора на професия. Играта ще бъде създадена в рамите на проекта от експерти и ще може да се използва в бъдеще от учители и ментори като готов продукт за кариерно образование и развитие. Предвиден е и състезателен характер, които допълнително ще ангажира и мотивира участниците в подготовката им, а от там и в избора на личностна кариерна реализация

Целеви групи:

Преки участници: 54 младежи /15 – 18 г./

3 групи по 18 ученици от 2 ловешки училища

  • ученици от училища на територията на община Ловеч.
  • младежи в неравностойно положение
  • учители, които ще се запознаят с разработената интерактивна игра и ще я ползват в бъдеще за работа за кариерно развитие на подрастващите

 

Дейност 1 Информационна кампания  

Дейност 2 Разработване на концепция за интерактивна образователна игра

Дейност 3 Реализиране на играта

Дейност 4 Интерактивна отборна състезателна игра „Моята професия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *