Код: Активни младежи

2020

Проект: „Код: Активни младежи“

Бюджет:  11752 лева, от които 1610 лева собствен принос

Финансиране: Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта

Период на реализация: май – октомври 2020 г.

Цел на проекта:  Подпомагане на личностното развитие и гражданска активност на

младите хора от малки населени места на община Ловеч.

  • Идентифициране на потребности и интереси, вълнуващи младежите (15-20 г.) от малките населени места.
  • Повишаване на ключовите компетентности и развиване на умения за гражданско участие на младите хора в малките населени места.
  • Стимулиране на инициативността на младежите чрез реализиране на младежки инициативи.           

Дейности:

  1. Проучване на потребностите и интересите на младите хора в малките населени места.

Количествено и качествено изследване сред младежи на възраст 15-20 г. от малки населени места за проучване на техните проблеми и интереси.

  1. Обучение „Гражданско участие“

Двудневно обучение на младежи. Теми: гражданското участие и ролята на неправителствените организации, механизмите за осъществяване на граждански мониторинг, методи и стъпки за провеждане на застъпнически кампании и фондонабиране, пряко участие на гражданското общество в процеса по формиране на местни политики, запознаване със законовите норми, определящи гражданските права и задължения.

  1. Местни младежки инициативи

Подготовка и реализиране на 2 младежки инициативи, целящи активизиране на младите хора, повишаване на техните знания и умения, личностни компетенции и гражданска активност.

  1. Финална конференция „Код: Активни младежи“

Представяне пред обществеността на постигнатите резултати от проекта и най-вече събраните данни от проучването по дейност 1 и проведените младежки инициативи.

Събитието ще събере младежите, работили по инициативите, представители на институции, вземащи решения по младежките политики на местни ниво, младежки работници, експерти работещи в образователната сфера, представители на НПО, медии и др.

  1. Информация и публичност

Целта на дейността е от една страна да информира широк кръг от младежи за целите на проекта, а от друга да повиши информираността на жители на община Ловеч за младежките политики и нуждите на младите хора на местно ниво.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *