Гражданско участие за прозрачно местно управление

2021

Проект: „Гражданско участие за прозрачно местно управление“

Бюджет:  69 182 лв.

Финансиране: Фондация „Америка за България“

Период на реализация: 1 януари 2021 – 30.06.2022 г. (18 месеца)

Проект Гражданско участие за прозрачно местно управление има за цел да повиши гражданската активност на територията на област Ловеч, чрез подобряване на информираността и  знанията на представители на НПО, младежи, бизнес и медии  относно механизмите за осъществяване на контрол върху изразходването на публични средства.

 

Дейност 1. Фокус групи.

8 фокус групи с представители на НПО, младежи, медии и бизнес за идентифициране на предизвикателствата и причините за ниското ниво на граждански мониторинг на обществени ресурси на местно ниво.

Дейност 2. Обучения

3 обучения за представители на бизнес, НПО, медии и младежи от област Ловеч. Темите са:

а. Форми за гражданско участие на местно ниво

б. Управление, Демокрация, Ценности 

в. Структура на общински бюджет, обществени поръчки, търгове

Дейност 3. Партньорски ателиета

Партньорските ателиета целят по един по-неформален начин да представят работата на местната власт, публичните институции, които се разпореждат с обществени ресурси, както и очакванията на гражданите, представители на бизнеса, НПО и медиите. Ще бъдат организирани 4 ателиета – в четирите по-големи общини на област Ловеч.

Дейност 4. Методология за граждански мониторинг върху разходването на обществени средства

 

Дейност 5. Обществен форум „За нашите пари“

Форум за представяне на методологиите за граждански мониторинг и насърчаване на широка публична дискусия между всички заинтересовани страни.

 

ПУБЛИКАЦИИ

Бюджетен процес_ръководство

Прил.№1 Предварително известие

Прил.№2_Примерен график на форума

Прил.№3_Покана за обществено обсъждане

Прил.№4_Справка за отразени препоръки и становища

Прил.№5_Покана за обсъждане на отчета

Прил.№6_Бюджетен календар

 

Методология за наблюдение и анализ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *