LPE – Langues Premières en Europe (Първи езици в Европа) 2024 – 2026

 

LPE – Langues Premières en Europe (Първи езици в Европа)

2023-1-FR01-KA220-ADU-000159327

Еразъм+ Ключова дейност 2 Образование на възрастни

KA220-ADU – Partenariats de coopération dans l’éducation des adultes

Водеща организация: GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNEL LE DE L’ACADEMIE DE CRETEIL (АКАДЕМИЯ КРЕТЕЙ за ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ GIP)

Партньори:

Сдружение „Знание“, Ловеч, БЪЛГАРИЯ

Promotion de la Formation en Alternance, Brussels, Belgium (Насърчаване на алтернативното обучение, Брюксел, БЕЛГИЯ)

l’Atelier alpha, Geneve, Switzerland (Ателие Алфа, Женева, ШВЕЙЦАРИЯ)

Период: 2024- 2026

Бюджет: 250000 EUR, (Знание: 44510 EUR)

Цели на проекта:

Целта на проекта LPE е да подобри социалната, културната и професионалната интеграция на мигрантите в Европа чрез повишаване на уменията на участниците в образованието за възрастни.

Основната цел на целевата група е усвояването на втори език.

Проектът LPE се стреми да разработи ефективна обща рамка за изучаване на европейски езици

ДЕЙНОСТИ

В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности:

– анализ на добри практики на европейско ниво

– съвместно разработване на аудиовизуални и цифрови инструменти, преведени на езиците на страните партньори

– мобилност на обучители и обучаеми

– тестване, учебни ръководства, инструменти за обучители и заснемане на обучения,

– обучение на обучители

– информационни дейности на местно, национално и европейско ниво.

РЕЗУЛТАТИ:

– подобряване на педагогическия опит на партньорите;

– сравнение и експериментиране на различни подходи на работа;

– разработване на критерии и иновативни педагогически подходи;

– усвояване на втори език за устойчива интеграция на мигрантите;

– повишаване на компетентността чрез обучение на участниците в образованието за възрастни;

– разработване на дигитални педагогически наръчници, необходими за ежедневния живот и заетостта в Европа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *