български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 
МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

 

 
 

източник на финансиране: ALDA в рамките на проект WTD (Да работим заедно за развитие) в партньосрвто с РСО "Централна Стара планина"

 
период на изпълнение: Май - Април 2014  
Обща стойност на проекта: 3972.80 EUR  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори:  
   

Цели: 

• Повишаване на информираността на младите хора за ролята и функциите на местните власти и организациите на гражданското общество при формулирането и прилагането на политиките за сътрудничество за развитие

• Насърчаване на сътрудничество и партньорски взаимоотношения между местни власти и организациите на гражданското общество, насочени към демократично развитие на сътрудничеството.

• Споделяне на опит и поуки с представители на трети страни в областта на доброто сътрудничество за развитие между местните власти и организациите на гражданското общество

 Дейности:

1: Информационна кампания и подбор на участниците

Срещи в 3 училища, повече от 100 млади хора са информирани за възможностите на проекта.

 

2: Подготовка на материали и програма за обучение

Обсъждане на концепцията, програмата и материалите за Младежката академия от екпертите – представители на местната власт и НПО

 

3: Провеждане на пет дневно обучение в рамките на Младежката академия за демокрация и развитие

Обучение на 12 младежи от община Ловеч

Работно посещение в общинската администрация. (Център за услуги и информация за гражданите, Данъчен салон, отдел Човешки ресурси, Финансова дирекция); посщение на сесия на Общински съвет Ловеч

3 дневно изнесено обучение за 12 младежи с лектори представители на Община Ловеч и НПО от Ловеч.

 

4: Работна среща с представители на сръбски граждански организации и местни власти.

Представители на две сръбските организации на гражданското общество (The Тимок клуб от Княжевац и сдружение Пиргос от Пирот) както и представители на две общини взеха участие в работната среща.

Среща с началник отдел "Планиране" в Дирекция "Проекти и програми"  на община Ловеч

 

5: Финална пресконференция

За представяне на резултатите от проекта и да споделяне на впечатления на младите хора от младежката академия. Представени са препоръки за подобряване на възможностите за развитие на сътрудничеството.

 

 
 
назад  
     
 
Текущи проекти
Актуално