български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 
Инициатива за гражданско участие  
 
източник на финансиране:

Балкански Тръст за демокрация

 
период на изпълнение: септември 2011 юни 2012  
Обща стойност на проекта: 32300 щ.д.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  

Партньори:

 БЦНП

 
   

Цели:

Главната цел на проекта е да повиши гражданското участие в процеса на взимане на решения на национално и на местно ниво.

Специфични подцели:

1.      Да разработи и апробира система за гражданско участие в процеса на взимане на решения на местно ниво.

2.      Да продължи усилията на общността от граждански организации в България за утвърждаване в практиката на Стандартите за обществени консултации приети от МС

 

Дейности:

1.      Разработка на  нормативна рамка за гражданско участие в процеса на взимане на решения на местно ниво.

2.      Развитие на капацитет на гражданските организации за участие в процеса на взимане на решения на местно ниво.

3.      Апробиране на практически модели на стандартите за обществени консултации на местно ниво.

4.      Разработване на предложение и лобиране пред 41-то Народно събрание за приемане на  предложения за промяна на Закона за нормативните актове и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

5.       Заключителна конференция Гражданското участие в процеса на взимане на решения на национално и на местно ниво.

Очаквани резултати:

        Подобряване на законодателната рамка за гражданско участие в управлението на национално  ниво.

        Разработена нормативна рамка за гражданско участие в процеса на взимане на решения на местно ниво.

        Приложени модели на за гражданско участие в процеса на взимане на решения.

        Развит капацитета на гражданските организации за участие в процеса на взимане на решения и мониторинг на управлението.

 гражданите решават

 

                                                         

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално