български english
за нас обучения проекти форум - център контакти


текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
 

Плетена нишка

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

Капацитет за Граждански мониторинг 27/05/2015 – 27/03/2016

Знания за управление на конфликти. август – ноември 2015

Младежка академия за демокрация и развитие.септември 2015 - ноември 2015

Храна и здраве.31.10.2014 – 31.10.2015

Професионална квалификация и ключови компетентности

Хранителна кесия - май 2014 – ноември 2014

Бързо, лесно, здравословно01.10.2014 – 31.12.2014

Бъди активен, насърчи промяната! - 01.01.2014 – 30.06.2014

Младежка академия за демокрация и развитие - Май - Април 2014

Повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред уязвими групи от населението - юли 2012 – май 2013 г

Занимателно училище - април 2013 - април 2014

Инициатива за иновации в социалната икономика - юли 2012 - октомври 2013

Младите - предприемачество и гражданско участие - 2013

КОМПОНЕНТ 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност”- декември 2010 - сепрември 2012

Училище за всички - сeптември 2011 - септември 2012
Професионално надграждане на уменията на учители, работещи с деца със СОП -  октомври 2010 – юли 2012
Инициатива за гражданско участие - септември 2011 – юни 2012
У дома 01.01.2010 - 01.01.2012 г
„Доброволци в действие” -септември - октомври 2011
«Младежки пъзел – открий частта, която търсиш!» - май  2011 – август 2011
«Културен лабиринт» -декември 2010 – май 2011
Партньорство за социално отговорни общества -18.06.2010 - 18.06.2011 г.

Днешните момичета - утрешни лидери - януари 2010 - август 2010
Гражданите управляват своите пари -февруари 2010 - юли 2010г.
Табашкият занаят – традиция през годините -1 март – 31 май 2010 г.
Всички днес за децата ни утре -2009 - 2010 г.
Инициатива за реформа в грижата за децата - 2008 - 2009
Активни граждани - открита местна власт, 2008 - 2009
Послания от багри върху ловешки носии и тъкани, 2008
Куклена говорилня, 2008

Насърчаване на позитивната промяна, 2007 – 2008
“Регенерацията - шанс за устойчиво развитие на община Ловеч, 2007
Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда, 2007
Партньори за местно устойчиво развитие, 2007
Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект “РИС Мизия БГ”, 2006 - 2007
Дни на учене през целия живот, 2006
Проект да обсъдим и решим, 2006
Реализация на младите хора в малката община, 2005 – 2007
Партньори в гражданското общество, 2005 – 2006
Знание за Европа, 2004 - 2005
Нашето училище, моята енергия, 2004
Работилница за надежда, 2003 - 2004
Моят шанс за работа, 2003 - 2004
Укрепване на връзките между гражданите и местната власт, 2003
Езикова и компютърна подготовка за безработни, 1999 - 2002
Ако аз не мога да защитя правата си, направете го заради мен, 2003
Общината сме всички ние, 2003

Европейска образователна инициатива за равни възможности, 2002
Нашите деца са тези, които утре ще управляват света, 2002
Професинална подготовка на младежи от средния курс в град Угърчин, 2001
Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации, 2001 - 2003
Знания за всички, 2001
Регионална програма за финансиране на малки проекти на граждани и граждански организации, 2000 - 2001
Шанс за младите, 2000 - 2001
Езикова подготовка по немски, 1999, 2000, 2001, 2002
Утвърдил: Гражданинът!, 1999
Изграждане на устойчиви механизми за взаимодействие между НСО и местната власт в община Ловеч по проблеми с особена обществена значимост, 1998
Безконфликтната социализация и професионална подготовка - основа на личностната реализация на децата в неравностойно социално положение, 1997      

Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално