български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
курсове професионално образование ключови компетенции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
Обучените в сдружение “Знание” Ловеч получават:
 • Практически ориентирани знания
 • Доказано висока успеваемост в конкурси и състезания
 • Преподаване от високосвалифицирани специалисти с опит в обучението на възрастни
 • Документ за квалификация съответстващ на държавните стандарти по лиценз на НАПОО
 • Възможност за сертифициране на знанията
 • европейски езиков сертификат /TELC                                    /http://www.telc-bg.com/?id=1
 
 
Езикова школа  
Система по английски език REWARD
Немски център  
Компютърен център  
   
   
Езикова школа  
   

Обучава деца и възрастни по английски, немски, френски, италиански и испански език. Обучението се провежда по модерни системи от висококвалифицирани преподаватели.

За да отговори на изискванията на новата образователна политика за обща европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици, Сдружение “Знание” се включи в системата за подготовка за получаване на европейски езиков сертификат TELC. С 15, 30, 45, 100 или 120 часови обучения и пробен изпит се улеснява достигането до европейския сертификат, който е съобразен с изискванията на Съвета на Европа към езиковата компетентност през XXI век, за ориентация изцяло към практиката, валидност за страната и чужбина и приложимост не само в личния живот, но и на работното място.

 
нагоре  
 
   
Система по английски език REWARD  
   
Използваната от нас система за обученията по английски език REWARD е доказано успешна за обучение на възрастни и млади хора, проверена чрез използването и по цял свят. Системата е организирана в пет нива:
Starter (A1), начинаещи
Elementary (A2), с начални познания по езика
Pre-intermediate (А2-В1), пред-междинно ниво на познания по езика
Intermediate (В1), междинно ниво на познания по езика
Upper-Intermediate (В2). Между горно и напреднало ниво на познания по езика

Всяка част от програмата на REWARD осигурява бърз напредък, предлагайки познания по основните елементи на граматиката, систематизиран речников запас, развиване на четирите умения за четене, слушане, говорене и писане. Организацията на учебното съдържание е гъвкава, което позволява нагаждане на темпото и обема на работа към нуждите и способностите на курсистите. Подборът на темите поставя във фокус междукултурните връзки и по този начин насърчава дискусията и стимулира активното участие на всеки обучаем.

Системата включва периодично теми за преговор и обобщение, както и тестове за проверка и оценка на знанията. Неразделна част от обучението по REWARD е използването на аудио-визуални средства и симулиране на речеви ситуации за развиването на комуникативност.

Таблица за самооценяване степен на владеене на ниво по чужд език

Методи на обучение
А) традиционен тип “класна стая”
Б) аудиовизуални средства прилагани за нуждите на обучението
В) интерактивни методи на преподаване

Предлагани учебни помагала
А) учебник
Б) работна тетрадка
В) 3 учебни касети или компактдискове
Г) разработено от сдружение “Знание” помагало, включващо цялата лексика за съответното ниво

 
нагоре  
 
   
Система по немски език : Berliner Platz  
 
Курсовете по немски език в езикова школа се провеждат по системата Berliner Platz, най-модерната система за преподаване на стандартен немски език , специално разработена за да удовлетвори критериите на Европейската езикова рамка. Berliner Platz се състои от 3 части, всяка от които се преподава за 100 учебни часа. Всяка от частите съдържа учебник и учебна тетрадка в едно книжно тяло, диск с аудио материалите към учебника и диск с аудио упражнения.
Изкарването на Berliner Platz 1 покрива съответно нивото А1 наЕвропейската езикова рамка - основно ниво на владеене. След изкарването на Berliner Platz 2 курсистите могат успешно да положат изпит за ниво А2 на Европейската езикова рамка. А след изкарването на курс по немски език Berliner Platz 3, могат успешно да положат изпит и за ниво B1 на Европейската езикова рамка.
 
нагоре  
 
 
Компютърен център  
 

Центърът разполага със съвременна база от 12 конфигурации в локална мрежа и Интернет - достъп. Той предлага обучение по компютърна подготовка първо и второ ниво за деца и възрастни. Програмата за обучение е изградена на модулен принцип и отговаря на нуждите на клиентите.

Предлагат се следните нива на обучения по компютърна подготовка

Компютърна обучение първо ниво/40 часа/ включва следните модули:
 • Microsoft Windows
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Internet
 • Като помощна литература е разработено помагало за първо ниво Компютърна грамотност.
Компютърна подготовка второ ниво/50 часа/ включва следните модули:
 • MS Access
 • MS PowerPoint

 

 
нагоре  
 
   
     
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално