български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 

Другото поколение

 
 
източник на финансиране:„Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“  
период на изпълнение: 16/11/2015 – 16/11/2017  
Обща стойност на проекта:27834 лева, от които 19570 лева грант и 8264 лева – собствен принос  
   
Изпълнител: Сдружение "Знание"  
   

Цели:

  • Надграждане на знанията и уменията на деца на икономически емигранти (14-16 год) да се справят с трудности и достигнат емоционална стабилност, социално включване и гражданска активност;
  • Създаване на защитена среда и кръг от подкрепящи хора и институции на деца и младежи от целевата група;
  • Изпробване на модел за подкрепа на деца на икономически емигрантисъс сътрудничеството на местната власт, образователни институции и разширеното семейство

 

Дейности:

1.       Информационни срещи и подбор на участници

2.       Обучения

3.       Интерактивна игра-състезание

4.       Арт работилници и занимания

5.       Финално събитие

6.       Публичност и визуализация

Резултати:

Вследствие на дейностите по проекта 32 деца на възраст 14-16 годиниса повишили своите знания, умения и комптенции да се справят с трудностите. Акцентирането върху силните им страни и насърчаване на запазване на връзката с родителите подпомага израстването им и превръщането им в активни граждани и пълноценни, емоциалнолно стабилни млади хора.

 

 

 

 

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално