български english
about us обучения projects forum - center contacts
 
 
 
 
   
   
 
   
 

Сдружение „Знание” набира желаещи за следните курсове:

Английски език от I-во до V-то ниво - продължителност - 100 учебни часа за всяко ниво по система Reward.
Компютърна подготовка I ниво – с продължителност 40 учебни часа.
Компютърна подготовка II ниво – с продължителност 50 учебни часа, изучавани модули работа с база данни Access, работа с Power Point и Internet.

Компютърното обучение се провежда по изпробвани програми, обучение в мултимедийна среда и постоянен достъп до интернет. Възможност за придобиване на сертификат XPERT.

Занятията се провеждат два пъти седмично от 17.30 часа.
Потвърждаване на участие /до 30.09.2009/ на телефон: 62 79 52,
на e-mail: znanielovech@mobox.contact.bg
или в офиса на „Знание” – ул. „Търговска” 44, ет. 4
 
     
     
forthcoming trainings
current projects
news