български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
 
 
 
 
   
   
 
   
 

Сдружение „Знание” набира желаещи за следните курсове:

Английски език от I-во до V-то ниво - продължителност - 100 учебни часа за всяко ниво по система Reward.
Компютърна подготовка I ниво – с продължителност 40 учебни часа.
Компютърна подготовка II ниво – с продължителност 50 учебни часа, изучавани модули работа с база данни Access, работа с Power Point и Internet.
Немски език от I-во до III-то ниво - 100 учебни часа за всяко ниво по система Berliner Platz
Занятията се провеждат два пъти седмично от 17.30 часа.
Заявка за участие на телефон: 62 79 52,
на e-mail: znanielovech@mobox.contact.bg
или в офиса на „Знание” – ул. „Търговска” 44, ет. 4, офис 2 и офис 13
 
     
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално