български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 
Доброволци в действие  
 
източник на финансиране:

Финансова подкрепа на Фондация Помощ за благотворителността в България със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

 

 
период на изпълнение: септември - октомври 2011  
Обща стойност на проекта: 6200 лв.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
   
   

Резултати:

Организиране и провеждане на интерактивна игра Лабиринт.

Под формата на занимателна познавателна игра младежи от Ловеч опознаха 10 организации/институции, в които при желание в бъдеще да полагат доброволен труд. Участниците се организираха в отбори и получиха задачи да открият, посетят и съберат информация за участващите институции и организации. Заданието включи и задача да бъдат дискутира конкретни възможности за доброволчество в институцията/организацията.    

Доброволчески идеи.

След играта, записаните доброволците посещаваха институциите полагаха доброволен труд и обсъждаха добвроволчески инициативи.

Инициатива Отворено пространство (open space) за доброволчески идеи. (1 октомври)

Организиране на пространство за представяне на идеята за доброволчеството, доброволчески идеи от младежи с интерес към доброволческата работа и на организации, с интерес към приемане на доброволци. По време на събитието доброволци представиха институциите си. Оформиха се кътове, в които се представиха новите идеи и се търсеха съмишленици за реализацията. Инициативата се проведе на открито в Градската градина и участваха над 150 души.

Доброволческа акция 15 октомври 2011 г.

Акцията се проведе по едно и също време в няколко населени места Ловеч, Дойренци, Баховица, Лисец и Гостиня. Общо участваха 115 души, от тях 40 младежи. 
В резултат на положения от доброволците труд бяха почистени и маркирани две еко-пътеки, почистени централните части на четирите села, обновени и боядисани едно информационно табло, 20 пейки и 4 детски люлки. В село Лисец младежи от Местния център за работа с доброволци към Регионална библиотека Проф. Беню Цонев помагаха в изработването и поставянето на нова празнична украса от хартия. В Гостиня подновиха надписа върху паметника на загиналите във войните. В Дневен център за деца и възрастни с увреждания към Сдружение Закрила младежите почистиха двора и боядисаха беседката.
В акцията в Ловеч, освен организаторите Знание и Туристическо дружество Стратеш се включиха представители на Велоклуб Пресечена скала и граждани. Водач на групата доброволци беше председателят на туристическото дружество, който разказа за местностите, природните забележителности и турстическия потенциал на еко маршрута. 
Доброволческите акции на 15 октомври 2011 г. са част от националните Дни на доброволчеството 2011 г., организирани от Фондация Помощ за благотворителността в България (ФПББ) със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа.
От Сдружение Знание смятат, че акцията е успешна и благодари на включилите се организации, институции, граждани и специално на отзовалите се младежи за конкретно свършената работа в помощ на Туристическо дружество Стратеш и в селата Дойренци, Баховица, Лисец и Гостиня, за споделените идеи, новите контакти и не на последно място - приятното време заедно сред природата, обединени от благородната кауза на доброволчеството.

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално