български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 

ХРАНИТЕЛНА КЕСИЯ

 
 
източник на финансиране: фонд Социална закрила  
период на изпълнение: май 2014 ноември 2014  
Обща стойност на проекта: 11040 лева  
Водеща организация: Сдружение Знание  

подкрепящи институции: Община Ловеч, Община Летница и Община Угърчин

 
   

 

Проектът е насочен към подготовката и провеждането на поредица от събития, имащи за цел повишаване на познанията на ромските общности на територията на област Ловеч за здравословен начин на живот здравословно хранене

Дейности:

  1. Подготовка на проекта и подбор на участници:

Сформиране на екип на проекта, обучениеи подготовка

  1. Обучение и пилотни демонтраци в  Ловеч, Летница и Угърчин.

Триобучения-кулинарни демонстрации на тема Как да готвим здравословно и евтино, подготвящи демонстрациите на по-късен етап в махалите. 

  1. Демонстрации в ромските квартали:

Три демонстрации с акцент здравословно хранене, задължителни храни, хранене за деца, за възрастни, за болни. Акцент на здравословно  и изгодно пазаруване, на такива храни, които са общодостъпни и полезни.

  1. Инофрмационна кампания

 

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално