български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
история мисия структура екип партньори
 
 
 
   
 
   
 
“Знание” - Ловеч е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение 193 от 24.02.1994 г. на Ловешкия окръжен съд. В организацията членуват 52 интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.  
 
 
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално