български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

 

 

 

 

   
   
 
   
 

КОМПОНЕНТ 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност”

 
 
източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България  
период на изпълнение: 1.12..2010 - 01.09.2012  
Обща стойност на проекта: 18 000 Евро  
Изпълнител: Сдружение "Знание"  
   
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Kартографиране на рискови по отношение на туберкулозата райони.

 Работа на терен – осъществяване на първичен контакт и провеждане на анкетно проучване, мотивиране за изследване за туберкулоза, насочване и придружаване до лечебно заведение.

 

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално