български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 

КОМПОНЕНТ 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

 
 
източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България  
период на изпълнение: 01.04.2010 - продължава  
Обща стойност на проекта: 20 612 Евро  
   
Изпълнител: Сдружение "Знание"  
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Поддържане на екип за работа на терен, целяща промяна в знанията и поведението на проституиращите жени и мъже на територията на област Ловеч, област Плевен, област Велико Търнова и област Габровопо посока на избягване на рисковете от заразяване със сексуално-предавани инфекции и ХИВ

Промоция на здраве и здравословен начин на живот сред целевата група на територията на град Ловеч и околните градове, селища и курортни комплекси 

 

 

 

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално