български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
курсове професионално образование ключови компетенции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
   
Краткосрочни обучения, интерактивни тренинги, семинари, уъркшопове за придобиване на ключови компетенции:  
 
 • Подготовка на успешно предложение за проект
 • Бюджетиране на проектни дейности
 •  
 • Управление на проекти
 •  
 • Интерактивни методи на преподаване
 •  
 • Управление на конфликти
 •  
 • Водене на преговори
 •  
 • Създаване на работен екип
 •  
 • Работа в екип
 •  
 • Умения за общуване
 •  
 • Модериране на публични дискусии
 •  
 • PR и медийни кампании
 •  
 • Публично-частно партньорство
 •  
 • Мултикултурен диалог и толерантност
 •  
 • Мотивационно обучение
 •  
 • Ателие “Етника”
 •  
       
       
  Предстоящи обучения
  Текущи проекти
  Актуално