български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 
Културен лабиринт  
 
източник на финансиране:

Финансиран от НЦЕМПИ по Програма за младежки дейности 2008 - 2010

 
период на изпълнение: декември 2010 май 2011  
Обща стойност на проекта: 8075 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
Партньор: Сдружение Ловеч днес

 

 
   

Резултати:

1. Популяризиране на идеята на доброволчеството сред подрастващите (около 1000 души) и сред институции/организации в Ловеч (около 10 броя) и общността като цяло.

2. Привлечени и подготвени за доброволци 15 подрастващи млади хора от Ловеч;

3. Проведени два Лабиринта (интерактивна игра).

4. Взаимодействие между доброволците и институциите/организациите заявили желание да предоставят работа за тях.

5. Повишена самоувереност у младежите чрез организиране и реализирани на 3 инициативи.

6. Постигнато по-добро познаване на същността на институции/организациите от подрастващите и приближаване на институциите към младежите.

7. Подобрени знания и умения на младежи на тема Доброволчество - обучение (16 часа)

8. Повишена мотивация на представители на институции/организации за доброволческата идея.

9. Развити знания и умения у подрастващите за полагането на доброволен труд и практически опит.

10. Повишена информираност и популяризиране на доброволческата идея и привличане на други подрастващи и младежи публикации, листовки, дипляни.

11. Събрана и публикувана в интернет база данни за институции/организации приемащи доброволци.

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално