български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 

   
   
 
   
 
„Професионално надграждане на уменията на учители, работещи с деца със СОП”  
 
източник на финансиране: Програма „Учене през целия живот”, Леонардо да Винчи, Партньорства  
период на изпълнение: октомври 2010 – юли 2012  
Обща стойност на проекта: 11 000 Евро  
Водеща организация: Altindag Guidance and research center – Ankara, Turkey  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение проекта:Партньор  
Партньори:1.ALTINDAG REHBERLIK VE ARASTIRMA MERKEZI - Турция; 2. Istituto Comprensivo 21 Madonna di Campagna - VERONA - Италия;3. CASA CORPULUTI DIDACTIC IASI - Румъния; 4. SCOALA SPECIALA PASCANI - Румъния;5. GAZI UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI ENSTITUSU - Турция; 6. Landelijke Vereniging Cluster 3 Scholen - Холандия  
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 
 1. Среща за запознаване с партньорите и подготовка на проекта
 2. Учебна визита в България, с цел запознаване с материалите и техниките, които се използват при работа с деца със СОП;
 3. Подготовка и разработване на материали за обучение на деца със специални образователни нужди;
 4. Учебна визита в Полша и обучение на участниците за усвояване на нови техники и подходи на преподаване;
 5. Учебна визита в Румъния с цел обмен на опит;
 6. Учебна визита в Холандия с цел запознаване с холандския опит при работа с деца със СОП;
 7. Публикуване на информация  на сайтовете на партньорите;

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • разработени и разпространени материали и техники  за работа с деца със СОП;
 • обучение на учители за прилагане на новите подходи;
 • обменен опит и добри практики, разпространени сред местни образователни институции;
 • разпространена информация за случилото се в рамките на проекта;

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално