български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
история мисия структура екип партньори
 
 
 
   
 
   
 
Мисията на сдружение “Знание” – Ловеч е утвърждаване на демократичните ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот.  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално