български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 
Младите - предприемачество и гражданско участие  
 
източник на финансиране: Програма „Младежта в действие“ – дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство  
период на изпълнение: 01.01.2013 – 31.10.2013  
Обща стойност на проекта: 33 140 Евро  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: Ловчанско читалище „Наука“ Партньори от Германия MitOst Verein и CRISP  
   

Цел и тема: Целта на проекта 16 млади хора да анализират ситуацията с младежкото предприемачество в България, да започната диалог по темата с отговорните институции и да дадат свои препоръки, на база наученото в рамките на проекта и обменения опит.
;Дейности:
1. Подготовка, подбор, въвеждане;
2. Среща между младежите от българска страна, ментори и хората ангажирани с администрирането на проекта;
3. Изследване на тема "Младите - предприемчивост и преспективи и включване във вземането на решения?" –
4. Учебна визита в Германия ;
5. Обучение по конкретна ситуация, свързана с кандидатстване за финансиране
6. RTSC /Real Time Stategic Change/ Конференция ;
7. Оценка и обратна връзка;

 

 
 
назад  
     
 
Текущи проекти
Актуално