български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 

ДНЕШНИТЕ МОМИЧЕТА - УТРЕШНИ ЛИДЕРИ

 
 
източник на финансиране: програма „Младежта в действие“, дейност 1.3 Проекти за демократично гражданство  
период на изпълнение:януари – август 2009  
Обща стойност на проекта: 34 090 ЕВРО  
Водеща организация: Сдружение „Знание”  

Партньори:
Сдружение МГИРД- Карлово, Център за младежко сътрудничество и мобилност- Гдиня, Полша и младежка група от Малборк
 

 
   

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:Изследване възможностите на жените при  професионална реализация, насърчаване  прилагане на принципа на равенство и при двата пола;

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1.  Информационни кампании в Полша и България;

2. Изследване „Съвременен и исторически поглед върху робята на младата жена в управлението”;

3. Обмен на посещения според  работни програми, включващи срещи с представители на парламента, на общини, бизнес структури и неправителствени организации;

4. Тренинг  “Междукултурен диалог”;

5. Уеб-сайт на проекта;

6. Двудневна кръгла маса в Ловеч, на която ще се дискутират възможностите за професионална реализация на жените

7. Последваща оценка

 

 

 

 
 
назад  
     
 
Текущи проекти
Актуално