български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 

Проект Училището като център в общността

 
 
източник на финансиране: Сдружение "Национална мрежа за децата"  
период на изпълнение: 01.02.2017 01.06.2018 година  
Партньори: ОУ "Антон Страшимиров", с. Бохот, община Плевен  
   
   
   

 

Цел на проекта: Проектът Училището като център в общността е насочен към развиването на училището като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общности от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот в с. Бохот.

Дейности:

  1. Подпомагане на развитието и приложението на философията и ценностите за общностно училище.
  2. Подкрепа на училището чрез експертиза в процеса на намиране на подходящи местни партньори.
  3. Активно участие в комуникацията между заинтересованите страни в местната общност и подкрепа на училището в постигане на индивидуалните цели, разписани в дългосрочните им планове за развитие.
  4. Предлагане на експертна подкрепа, подпомагане на обучения заявени от училищните екипи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално