български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
курсове професионално образование ключови компетенции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
   

Сдружене “Знание” е център за професионално обучние

ЛИЦЕНЗИЯ № 200812664

 
 
Сдружение "Знание" Ловеч разполага с квалифицирани преподаватели с опит в образованието на възрастни. За всяка от специалностите сдружението има сключени договори с фирми за провеждане на производствените практики. Лицензия № 20081212664издадена от Националната агенция за професионално образование и обучения за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение по следните професии и специалности:  
 • “Продавач-консултант” – код 341020, специалност “Продавач-консултант” – код 3410201 (втора степен на професионална квалификация)
 • “Финансист” – код 343010, специалност “Банково дело” – код 3430101 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Финансист” – код 343010, специалност “Застрахователно и осигурително дело” – код 3430102 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Данъчен и митнически посредник”, код 344020, специалност “Митническо и данъчно обслужване”, код 3440202 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • Оперативен счетоводител” – код 344030, специалност “Оперативно счетоводство” – код 3440301 (трета степен на професонална квалификация)
 •  
 • “Сътрудник в малък и среден бизнес” – код 345050, специалност “Малък и среден бизнес” – код 3450501 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Оператор на компютър” – код 482030, специалност “Текстообработване”– код 4820301 (първа степен на професионална квалификация
 •  
 • “Офис-секретар” – код 346020, специалност “Административно обслужване” – код 3460201 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Готвач” – код 811070, специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки” – код 8110701 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Хлебар-сладкар” – код 541030, специалност “Производство на сладкарски изделия” – код 5410302 (втора степен на професионална квалификация), специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, (втора степен на професионална квалификация).
 •  
 • “Шивач” – код 542110, специалност “Шивачество” – код 5421101 (първа степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Фризьор” – код 815010, специалности: “Дамско фризьорство” – код 8150101 (втора степен на професионална квалификация) и “Мъжко фризьорство” – код 8150102 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Козметик” – код 815020, специалност “Козметика” – код 8150201 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Сервитьор-барман” – код 811080, специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене” – код 8110801 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Техник-животновъд” – код 621040, специалност “Пчеларство и бубарство” – код 6210406 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Социален работник” – код 762020, специалности: “Социални услуги на деца и семейства в риск” – код 7620201 (трета степен на професионална квалификация) и “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания” – код 7620202 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Администратор в хотелиерството” – код 811020, специалност “Организация на обслужването в хотелиерството” – код 8110201 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Хотелиер” – код 811010, специалност “Организация на хотелиерството” – код 8110101 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Помощник-възпитател” – код 762030, специалност “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца” – код 7620301 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Фермер” – код 621060, специалност “Земеделец” – код 6210601 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Икономист” – код 345110, специалност “Предприемачество и мениджмънт” – код 3450105 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Касиер” – код 345060, специалност “Касиер” – код 3450601 (първа степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Офис-мениджър” – код 346010, специалност “Бизнес-администрация”– код 3460101 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Строител-монтажник” –  “Сухо строителство” – код 5820403 (втора степен на професионална квалификация), специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404, втора степен на професионална квалификация
 •  
 • “Ресторантьор” – код 811060, специалност “Кетъринг” – код 8110603 (трета степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Работник в заведенията за хранене и развлечения” – код 811090, специалност “Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения” – код 8110901 (първа степен на професионална квалификация)
 •  
 •  
 •  
 • “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” – код 522040,  специалност “Газова техника” – код 5220406 (втора степен на професионална квалификация); специалност “Климатична и вентилационна техника” – код5220407 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 • “Работник в хранително-вкусовата промишленост” – код 541050, специалност “Хранително-вкусова промишленост” – код 5410501
 •  
 • “Оператор в дърводобиването” - код 543020, специалност “Производство на мебели”, код 5430201 (втора степен на професионална квалификация)
 •  
 •  
 •  
 • “Техник-озеленител” – код 622010, специалност “Цветарство” – код 6220101 (трета степен на професионална квалификация);
 •  
 • “Огранизатор на туристическата агенстска дейност” – код 812010, специалност “Селски туризъм” (трета степен на професионална квалификация)
 •  
     
  При успешно завършване на професионалнияквалификационен курс първа степен курсистите получават Свидетелство за професинална квалификация 3-54. При втора и трета степен на професионална квалификация получават Удостоверение за професионална квалификация 3-37.  
       
       
  Предстоящи обучения
  Текущи проекти
  Актуално