български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Безконфликтната социализация и професионална подготовка - основа на личностната реализация на децата в неравностойно социално положение  
 
източник на финансиране: програма “ФАР ЛИЕН - микропроекти”  
период на изпълнение: 1997 г.  
обща стойност на проекта: 21905 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: Общини - Ловеч, Угърчин и Летница и 4 местни нестопански организации  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Реализиран е в партньорство с общините Ловеч, Угърчин и Летница и 4 местни нестопански организации. В рамките на проекта 462 деца без семейства получиха знания необходими за успешната им социализация, професионална подготовка, консултации и помощ в кризисни за личностното им развитие ситуации. Завършилите средно образование бяха подпомогнати при намиране на жилище и започване на работа. Проектът допринесе за формиране на нова обществена нагласа на младежите, институциите и бизнеса към децата в неравностойно социално положение.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално