български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Европейска образователна инициатива за равни възможности  
 
източник на финансиране: ЕС чрез Програма Европа 2002  
период на изпълнение: 2002 г.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Партньор на Европейски Информационен Център Велико Търново  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Цел на проекта: осмисляне и промяна на фундаменталните обществени нагласи по отношение равенството на половете създаване на действащ механизъм за превенция срещу проявите на насилие и съществуващите дискриминативни практики по отношение правата на жените. Дейностите включват микропроекти на училищата; изследователска и събирателска работа; срещи и разговори с експерти от различни институции в съотсвествие с тематичното направление на отделния микропроект; обучителни и мотивационни тренинги с ученици; детско шоу „Европа в България”; художествен конкурс на тема: „Той и Тя = Ние в Европа” ; виртуален ученически дебат „Равенство между половете – възможност или илюзия”; обмен на ноу-хау и добри педагогически практики между учителите.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално