български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Общината сме всички ние  
 
номер на договора за финансиране: LOV - F 6  
източник на финансиране: Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Община Ловеч  
бюджетна линия: Фаза 2, batch 1  
период на изпълнение: 2003 – 2004 г.  
Обща стойност на проекта (в лева): 25314 лева + 18681 собствен принос  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Проектът работи за създаване на приоритети за устойчиво развитие на шест села от община Ловеч /Александрово, Баховица, Дойренци, Лисец, Лешница и Смочан/, като част от Общинската и Областна стратегии за развитие. Бяха сформирани работни групи във всяко село, проведени бяха обучения за стратегическо планиране, подготовка на успешно предложение за проект и компютърна подготовка. Бяха закупени 6 компютърни конфигурации и принтер за всяко село.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално