български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Ако аз не мога да защитя правата си, направете го заради мен  
 
номер на договора за финансиране: Договор от 13 май 2003 г.  
източник на финансиране: Световната банка  
бюджетна линия: Програма за малки грантове  
период на изпълнение: 2003 – 2004 г.  
Обща стойност на проекта (в лева): 6400 лева + 5400 собствен принос  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Проектът създава модел за активно гражданско участие на семействата на децата и младежите с увреждания в решаване проблемите на техните деца от местните власти. Повишени знания и информираност на бенефициентите за техните права и възможностите да бъдат защитени чрез поредица от семинари и обучения. Създаденo неделно училище за семейства на деца с увреждания. Предоставени индивидуални консултации, включително юридически, на семействата.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално