български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Езикова и компютърна подготовка за безработни  
 
източник на финансиране: IIZ/DVV  
бюджетна линия:  
период на изпълнение: 1999, 2000, 2001 и 2002 г.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Ежегодни проекти, финансирани от IIZ/DVV, които повишават квалификацията на неравно поставени социални групи и повишават шанса им на пазара на труда.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално