български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Моят шанс за работа  
 
номер на договора за финансиране: BG 0102.05.05.011  
източник на финансиране: ЕС по Програма ФАР „Инициативи на пазара на труда”  
бюджетна линия: Бюджетна линия BG 0102.05, компонент 1 Програми за професионално образование и обучение  
период на изпълнение: 12.2003 г. – 10.2004 г.  
Обща стойност на проекта (в лева): 54528 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: ДНТ Враца, Професионална гимназия за икономика, търговия и услуги – Ловеч, “Мега силует” ООД – Ловеч, “Хлебопороизводство и сладкарство” АД – Ловеч, “ВИКТОРИ” ЕООД  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Целта му е увеличаване на възможностите на трайно безработни млади хора от Ловешка община за намиране на работа чрез повишаване на мотивацията им и придобиване на нова професионална подготовка. Участниците в проекта бяха обучени за помощник-готвачи, работници в хлебната промишленост и работници в шивашкото производство. 40 души след придобиване на квалификацията, стажуваха в реална работна среда във фирми от община Ловеч. Сдружение „ Знание” Ловеч създаде партньорски контакти с обучителна организация от друг регион.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално