български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Работилница за надежда  
 
номер на договора за финансиране: CSDP 2001- Lot 2.2 – 072  
източник на финансиране: ЕС по програма ФАР „Развитие на гражданско общество” 2001  
Бюджетна линия: Phare Project BG 0104.03  
период на изпълнение: 30.11.2003 – 30.07.2004 г.  
обща стойност на проекта (в лева): 39583.06 лв.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Интеграция на деца с физически и ментални увреждания посредством обучение за придобиване на умения и навици за работа, разработване на нова за общността социална услуга - изграждане на Дневен Център за лица с ментални увреждания, създаване на 3 работилници (приложни изкуства, готварство и компютърна зала), където посещаващите центъра могат да упражняват придобитите умения, прилагане на метод за терапевтично лечение чрез работа. В рамките на проекта беше адаптирана програма за обучение и проведени 3 обучения за посетителите на центъра.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално