български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Партньори в гражданското общество  
 
номер на договора за финансиране: CSDP 2003-Lot2.1-030  
източник на финансиране: ЕС чрез програма ФАР “Развитие на гражданското общество 2003”  
бюджетна линия: Phare Project BG 2003/004-937.01.02  
период на изпълнение: Ноември 2005 г. – Ноември 2006 г.  
обща стойност на проекта: 30569.62 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньор: Община Ловеч, Дирекция “Бюро по труда” Ловеч – асоцииран партньор  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Конкретната цел на проекта беше създаване на модел за взаимодействие между Дирекция бюро по труда – Ловеч, НПО и представители на малки и средни предприятия за предприемане на мерки за реализация на млади трайно безработни хора на пазара на труда.
В рамките на 5 месеца в ДБТ Ловеч по метода на study circle бяха проведени дискусии на тема “Безработицата в моя град” участници: бизнес, НПО, експерти, безработни лица. На база изводите от дискусиите се разработи учебна програма за мотивационно обучение, пилотно провеждане на обучение за мотивиране на безработни лица, проведен беше интерактивен тренинг “Лични бизнес умения” XPERT, срещи с работодатели и представяне на успешно завършилите обученията.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално