български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Реализация на младите хора в малката община  
 
номер на договора за финансиране: 20.09.2005  
източник на финансиране: Програма Обществен форум на ШАРС  
бюджетна линия: Фаза 3, batch 6  
период на изпълнение: Октомври 2005 г. – Май 2007 г.  
обща стойност на проекта: За форум процеса - 15 190 лв./ за Проектен фонд - 78000 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация, форум център  
партньор: Община Летница  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Целта на форума е да спомогне за подобряване на качеството на живот на младите хора в Община Летница. Чрез организиране на задълбочена обществена дискусия с участието на всички заинтересовани страни форумът ангажира местната общност в решаването на младежките проблеми.
- Начало – месец октомври 2005 – май 2007
- 6 редовни сесии за обсъждане на проблемите на младите хора и начините за устойчивото им решаване
- 2 последващи сесии за обсъждане на постигнатото и набелязване на нови стъпки за преодоляване на миграцията на младите хора към големите градове
Участници – 50 човека, работещи в 7 групи.
Финансирани 7 проекта, възникнали по време на форум дискусиите и разработени от сформираните работни групи в рамките на форума.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално