български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Да обсъдим и решим  
 
източник на финансиране: «Екообщност» програма «Местни екологични инициативи»  
бюджетна линия: МЕ 2006  
период на изпълнение: 15.06.2006 г. – 30.11.2006 г.  
обща стойност на проекта: ЕкоОбщност – 7600 лв., + собствен и партньорски принос – 1150.00 лв.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация и форум инициатор  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Иницииране и организиране на екофорум, Информационна кампания, Определяне на индикатори и набелязване на приоритети за опазване на екологичното състояние на местността, Разработване на стратегия, Обучение по подготовка на проекти. Облагородяване на жизнената среда чрез малки селски общностни инициативи по произлезлите от форум-дискусиите идеи.

Резултати:
  • Иницииран форум процес за дискутиране и предприемане на конкретни действия за подобряване на жизнената среда в село Дойренци (3 форум сесии);
  • Разработени индикатори и приоритети за устойчиво екологично развитие на селото;
  • Повишен капацитет на Сдружение „Знание” – Ловеч да работи като форум център;
  • Приета стратегия от участниците във форума;
  • Облагородени пространства в селото;
  • Повишена съпричастност на жителите на селото към идеята за опазване на околната среда и грижа за жизнените пространства;
  • Участие с доброволен труд на местните жители в реализирането на инициативите.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално