български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект “РИС Мизия БГ”  
 
номер на договора за финансиране: 7/2006  
източник на финансиране: ШАРС  
бюджетна линия: Фаза 3, batch D 2  
период на изпълнение: Май 2006 г. – Ноември 2007 г.  
обща стойност на проекта: 127 528 лв. (финансиране от ШАРС – 63 374 лв., финансов принос РАРИ – 30 846 лв. и нефинансов принос РАРИ – 33 308 лв.)  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Форум център  
партньор: РАРИ, областна администрации Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Русе  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Проектът се реализира на територията на Северния централен район и Северозападния район за планиране в България – регион Мизия, в партньорство с областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Русе.
Главната цел на форума е постигане на консенсус по регионална иновационна стратегия чрез 11 форум сесии (8 регионални и 3 междурегионални).
Заинтересовани страни: Бизнес, научни и развойни звена, университети, местна, регионална и централна власт, НПО, образователни институции. Като резултат беше постигнат консенсус и бе приета РИС на регион Мизия .
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално