български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Утвърдил: Гражданинът!  
 
източник на финансиране: Фондация за реформа в местното самоуправление и Американската агенция за международно развитие  
бюджетна линия: Програма Подкрепа за реформа в местното самоуправление  
период на изпълнение: 1999 г.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Проектът включва широк кръг от дейности насочени към активизиране на публичния диалог между гражданите и местната власт. Партньори по проекта са Община Ловеч и 11 местни нестопански организации. Проектът създаде Обществен фонд за развитие на общината. Чрез него бяха създадени устойчиви форми за диалог между гражданите и местната власт. Замисълът е фондацията да оказва помощ на проекти на местни НСО и граждански групи, които работят в интерес на развитието на териториалната общност и на отделни групи нуждаещи се граждани. Признаването, зачитането и насърчаването на гражданската инициатива бе дефинирано като основна ценност за фондацията.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално