български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Езикова подготовка по немски  
 
източник на финансиране: Министерство на Външните работи на Германия  
период на изпълнение: 1999, 2000, 2001 и 2002 г.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща обучителна организация  
партньори: Община Ловеч, ДБТ Ловеч, ДОВДЛРГ “Асен Златаров” Ловеч, ДОВДЛРГ “П. Нейкова” Ловеч Регионална Болница.  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Проектът включва курсове по немски език за деца от предучилищна възраст и от основен курс на училищата, предприемачи от малки и средни фирми и безработни. Целта е мотивиране на целевите групи за изучаване на езика. Организирани са и курсове за младежи от етнически малцинства.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално