български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Шанс за младите  
 
източник на финансиране: Фондация "Чарлз Стюарт Мот", чрез ФРМС  
период на изпълнение: 2000 - 2001 г.  
обща стойност на проекта (в лева): 22200 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща обучителна организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Проектът постигна успешна трудова реализация на млади хора в неравностойно социално положение. По трудов договор бяха наети 42 младежи. Повишена бе професионалната квалификация на 16 младежи, други 30 бяха обучени да работят с компютър. 40 младежи преминаха през мотивационни обучения и тренинги “Представяне пред работодател при кандидатстване за работа”. Петнадесет души, лишени от свобода бяха ограмотени.
Създадено беше Младежкото бюро за сезонна и по часова заетост.
Експериментирано беше създаването на Младежка производствена кооперация в Дома за деца с увреждания.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално