български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Регионална програма за финансиране на малки проекти на граждани и граждански организации  
 
номер на договора за финансиране: BG 9804 L008/29.09.2000 г.  
източник на финансиране: Европейския съюз чрез Фондация "Развитие на гражданско общество"  
период на изпълнение: 2000 - 2001 г.  
обща стойност на проекта (в лева): 15060 лева  
процент на участие на ЗНАНИЕ в изпълнението на проекта: Съвместно с 6 НПО  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Гранторазпределителна програма на Европейския съюз "Регионална програма за финансиране на малки проекти на граждани и граждански организации в Югозападен планов район на РБългария", финансирана по програма ФАР за периода 2000-2001г. След конкурс са подпомогнати 17 проекта на обща стойност на 50000 евро в четири програмни области: "Защита, развитие и интеграция на малцинствени общности", "Борба срещу престъпността и корупцията", "Социално предприемачество за маргинализирани общности и младежи" и "Опазване на природата и околната среда".
Партньорите в консорциума имаха отговорност за следните дейности:
  • Организиране на медийни кампании
  • Организиране на обучения за 150 представители на НПО
  • Консултиране
  • Разработване на критерии за избор
  • Оценяване
  • Мониторинг и подкрепа на селектирани проекти
  • Финална оценка на проектите
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално