български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Знания за всички  
 
източник на финансиране: NOVIB, чрез Сдружение "Природа на заем"  
период на изпълнение: 2001 г.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Проектът създаде и промоцира сред населението екологична видеотека със 100 учебни филми. За проучване на конкретните интереси на целевите групи бе проведена анкета със 100 представители на различните целеви групи. Поръчан беше презапис на филмите в сдружение “Природа назаем” и видеофилмите бяха аранжирани в дружество “Знание“. Проведен бе семинар за учители, представители на местни НСО и граждани за възможностите за ползване на видеофилмите във възпитателната работа с подрастващите. Организиране бе промоция на видеотеката с представители на целевите групи и разпространена рекламна листовка за видеотеката и предлаганите заглавия. Изработен бе механизъм за работа с клиенти – картотекиране на клиентите, следене движението на отдадените касети; финансов механизъм за взаимоотношения с клиенти , като клиентите с мултиплициращ ефект – детските градини , училищата и институциите с образователна цел ще ползват услугите на видеотеката безплатно.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално